A szerzők rezüméi

Pálfalvi Lajos

Schulz tán legtöbbet idézett művében, a Könyvek Könyvében szerepel a morvaországi Karlovicében született, földig érő hajú Csillag Anna. Csodás elixírével, mint „az emberi szőrzet apostola”, az egész emberiséget szeretné boldoggá tenni.

A „kelet-galíciai” mágust választottam az elmúlt évtizedek lengyel irodalmában mitizált tájakon tett utazás patrónusául. Krakkóból indultunk kelet felé, de még nem jutottunk túl Galícián. Ha folytatjuk az utazást, végigjárjuk a fehérorosz, litván, mazuri-porosz, tengermelléki és wielkopolskai vidékeket, Szilézián keresztül visszatérhetünk Krakkóba – messze elkerülve Varsót, a centrum hűlt helyét.

W jednym z najczęściej cytowanym opowiadaniu Brunona Schulza, w Księdze występuje długowłosa „Anna Csillag urodzona w Karłowicach na Morawach,” która jako „apostolka włochatości” chce uszczęśliwić całą ludzkość z swoim cudownym eliksirem. Polscy badacze Schulza często przywołują na mit Anny Csillag i na ten obraz, ale jeźeli zapytamy ich, dlaczego widzimy gwiazdy przed twarzą Anny Csillag, nie mogą odpowiedzieć. Są zaskoczeni, jak ktoś im powie, w którym języku można znaleźć wyjaśnienie.

*

Kurdi Mária

A Pécsi Tudományegyetem Anglisztika Intézetében az Angol Nyelvű Irodalmak és
Kultúrák Tanszékén dolgozom. Angol nyelvű irodalmakat oktatok, kutatómunkám
elsősorban az ír irodalom, kultúra és színház, valamint a modern angol nyelvű
dráma területére terjed ki. Szívesen foglalkozom összehasonlító tanulmányokkal is. Eddig öt könyvet, szerkesztett köteteket és periodika számokat, két szöveggyűjteményt és száznál több tanulmányt, tudományos interjút publikáltam. Rendszeresen járok Dublinba és más ír városokba, hogy konferenciákon és egyetemi rendezvényeken vegyek részt. Az írásaim témáihoz választott kép Európa nyugati perifériáján, az észak-írországi Belfastban található Operaház belsejének egy részletét ábrázolja. Kulturális sokfélesége miatt a várost nagyon szeretem, de még nem jártam ebben az épületben. Egyik nagy álmom, hogy egyszer ott láthassak egy nívós rendezésű opera- vagy prózai előadást.

I work in the Department of English Literatures and Cultures at the Institute of English Studies, University of Pécs, where I teach courses concerned with English-language literatures and cultures. My main fields of research are Irish literature, culture and theatre, as well as modern English-speaking drama. I am also very interested in comparive studies. So far I have published five books, edited several volumes of essays, journal issues and two anthologies. My publications also include over a hundred articles and scholarly interviews. I travel to Dublin and other Irish towns quite regularly, to attend conferences and various academic events. The picture I have chosen to accompany my PC papers shows part of the interior of the Opera House in Belfast, Northern Ireland, on the western periphery of Europe. I love that city for its cultural diversity, but I have not been inside its famous Opera House yet. It is one of my great dreams to see there once a really well directed performance of a play or opera.

*

Fried Ilona

Olasz, angol szakon végeztem, egyetemi doktori és kandidátusi disszertációmat Pirandellóról, az olasz színházról és drámaesztétikai kérdésekről írtam. Sokat oktattam és kutattam a 20. századi olasz irodalmat, a modernitás kérdéseit, a kortárs olasz prózát, illetve kultúrtörténeti területeket, több mint kétszáz publikációm is döntően ezekkel a területekkel foglalkozik. Az utóbbi években főleg a fasizmus korának színházát kutatom. Az ELTE BTK Olasz nyelv és irodalom tanszékének oktatója vagyok.
Eddigi legfontosabb munkámnak a 2001-ben megjelent Emlékek városa – Fiume című kultúrtörténeti könyvemet tartom, evvel habilitáltam, olaszországi átdolgozott változatát 2005-ben adták ki. Logóm Amedeo Modigliani önarcképe. Szomorúan szép, modern, de mégis klasszikus festészete úgy érzem, nem csak hozzám áll közel, hanem a legkülönbözőbb ízlésű és érdeklődésű emberek között lehet összekötő kapocs.

Ilona Fried è docente di letteratura e di spettacolo italiano all’Università Eötvös
Loránd di Budapest. E’ studiosa dell’Otto- e Novecento, si è occupata molto di Pirandello e del teatro italiano. Attualmente le sue ricerche riguardano prima di tutto il teatro al tempo del fascismo. Ha pubblicato libri, fra i quali Fiume. Città della memoria, (Del Bianco, Udine 2005), numerosi saggi e articoli, in Ungheria e all’estero e ha curato atti di convegni, edizioni antologiche di letteratura moderna, ecc. Ha organizzato convegni internazionali e ha partecipato a numerosi convegni internazionali.

*

V. Gilbert Edit

Magyar-oroszosként végeztem Szegeden 1986-ban, s azon nyomban kipróbálhattam – egymás után, de fedésben azóta is – mindkét szakomat, immár Pécsett az akkoriban indult egyetemi képzésben. A Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéken az említett kettőn kívül más irodalmakat is taníthatok, komparatív szemléletben. Könyvet ( 2001-ben) A Mester és Margaritáról és virtuális előzményeiről írtam, a 2000-es években több Ljudmila Ulickaja-regényt fordítottam (azóta is kommentálom őket), az utóbbi időszakban a narrátori hang, a befogadói magatartás, a laikus olvasás, a biblioterápia foglalkoztat.

A matrjoskákon nincs is mit magyarázni: kommersz, groteszk és bájos emblémái az orosz kultúrának, s különösen jól jön most, hogy egymásba rakhatók, ahogyan a mi írásaink is ezekben a kötetekben…

Раньше мне анализируя литературу все вспоминались иконы и православие, а потом – скорее жанровое, поэтическое своеобразие, нарраторские позиции произведения. Сегодня меня не менее интересует голос нарратора, роль рецепции, чтение непосвященных – и библиотерапия. Отдельной книгой до сего времени была издана моя книга о «Мастере и Маргарите». В начале ногого тысячалетия я занималась переводом романов Людмилы Улицкой и до сих пор занята толкованием ее книг тоже.

К матрёшкам не приходится давать пояснений: коммерческие, гротескные и милые эмблемы русской культуры; и особенно хорошо подходит сейчас то, что они вставляются одна в другую, как и наши тексты в этих томах …

*

Benyovszky Krisztián

Benyovszky Krisztián (1975):

1998-ban végeztem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar-szlovák szakán, s ugyanezen évtől vagyok a magyar tanszék, jelenleg Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet oktatója, habilitált egyetemi docensként. Kiemelten irodalomelmélettel, a 20. század magyar, szlovák és cseh prózairodalmával (Rácsmustra, Fosztogatás. Móricz-elemzések, Kriptománia) és annak fordítástörténetével, valamint populáris kultúrával, ezen belül is főként a krimivel foglalkozom (A jelek szerint, Bevezetés a krimi olvasásába). Az utóbbi években az olasz nyelvben és kultúrában való elmerülés eredményeként egyre inkább érdekelni kezdett irodalom és gasztronómia kapcsolata, s több ezzel kapcsolatos gasztroszemiotikai tárgyú tanulmányt és esszét is publikáltam már.
Azért döntöttem a kisvakond-embléma mellett, mivel egy cseh(szlovák) mesefilm Közép-Európa határain belül (s talán még azon túl is) népszerű szereplőjéről van szó, aki ráadásul egy jellegzetes habitus megszemélyesítője is. Ahogy ez a derűs és szorgos kicsi állat halmocskája tetejéről széttekint a nagyvilágra – ebben valahogy saját helyzetemre/helyzetünkre ismertem rá. Pontosabban: szeretném így látni magunkat, hogy ne veszítsük el a nyitottságból, a másikra való rácsodálkozásból és a világirodalmi körültekintésből eredő munkakedvet és derűt.

Som docentom literatúry na Ústave maďarskej jazykovedy a literárnej vedy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zaoberám sa literárnou teóriou, maďarskou, českou a slovenskou prózou 20. storočia a ich prekladmi, populárnou kultúrou (prednostne detektívnym žánrom) a gastrosemiotikou. Keďže v projekte som zodpovedný za českú a slovenskú literatúru, mojim emblémom je populárna a sympatická rozprávková postava krtka z obdobia Československa, ktorý okrem toho pre mňa symbolizuje aj zvedavosť a otvorenosť sa okolitému svetu.

*

Klujber Anita

Klujber Anita

Magyar-orosz és angol szakon végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, majd összehasonlító irodalmat tanultam a Cambridge-i Egyetemen, ahol M. Phil. és Ph. D. fokozatot szereztem. Jelenleg Angliában, az Essexi Egyetemen tanítok romantikus és modern költészetet és mítoszelméletet. A teremtő képzelet működésével foglalkozom, és ennek gyakorlati alkalmazásaként vizsgálom azt a kérdést, hogy az emberi tudat miképpen képes átformálni önmagát a művészetek segítségével.  A mitopoétikai értelemképzés lényegét az n/n+1 sorozatban látom, ezt az utat járom, egyre kisebb lépésekben haladva az elérhetetlen, teljességet jelképező 1(ség) felé. Azért szeretem ezt a jurta-emblémát, mert annyi más jelentés mellett ezt az utat is képes megragadni, mert egyszerre körülhatárolt és végtelenbe nyíló, a mindenség része és a mindenség szerkezetét magábaölelő forma.

I have completed my undergraduate studies at the University of Pécs, majoring in Hungarian, Russian, and English Language and Literature. I have undertaken postgraduate studies in comparative literature at the University of Cambridge, UK, where I obtained an M. Phil. and a Ph. D. degree.  I am teaching Romantic and Modernist poetry and myth criticism at the University of Essex, UK, Department of Literature, Film, and Theatre Studies. My research deals with the nature of creative imagination, and I am employing the results of this work in promoting transformative learning through myth-oriented application of art. If I would have to express the essence of mytho-poetic thinking in one formula, I would point to the number sequence n/n+1; my work is walking this road, taking smaller and smaller steps towards the unreachable 1(ness).  I see this process crystallising in the emblem of the yurt, as it is a spacially limited yet open form, part of the cosmos, and containing the structure of the cosmos within itself.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>