V. Gilbert Edit: Bizonytalanságaink beismerése és egyben buzdítás a játékos íróhoz és olvasóhoz

 

V. Gilbert Edit: Túljárni a központ eszén

 

Benyovszky Krisztián: Hangjáték. Homíliák Gilbert Edit Túljárni a központ eszén című orosz irodalomtörténeti víziójához

 

Csányi Erzsébet: Irodalmi árterületek

 

Fried Ilona: Séta az olasz próza erdejében

 

Gállos Orsolya: Egy közép-európai és egy balkáni birodalom peremén. Periféria és centrum, mint tájékozódási pont a szlovén irodalomban

 

Mitja Čander: Koronatanúk (Kronske priče). Kísérlet a kilencvenes évek fiatal szlovén prózájának bemutatására. (Gállos Orsolya fordítása)

 

Gátai Zoltán: A horvát irodalom (olvasás) mezsgyéin

 

Horváth Miléna: A frankofón irodalom centrum és periféria között: a „köztiség” megjelenési formái Assia Djebar műveiben

 

Jolanta Jastrzębska: A mai lengyel írónők mássága

 

Kiss Tamás Zoltán: A P vs C a 20. század középső szakaszának (1936-1975) spanyol irodalmában

 

Klujber Anita: A középpont mandalikus kiterjesztése Ajgi költészetében: a mély-én végtelenítése és  a vers kozmifikácója

 

Kurdi Mária: A modern angol nyelvű dráma kialakulása - a centrum periféria viszonyában

 

P. Müller Péter: A drámai nyilvánosság sajátosságai az 1956 utáni kelet-közép-európai groteszkben

 

Pálfalvi Lajos: Mitogeográfiai képződmények a lengyel irodalomban

 

Parrag Judit: Egy másfajta periféria. A dél-afrikai angol nyelvű regényirodalom

 

Sándorfi Edina: Hang-falak, rések, határok, ének

 

Vöő Gabriella: Hangok a határvidékről: azonosságtudat és kifejezésmód az indián, mexikói amerikai és ázsiai amerikai prózában 

 

V. Gilbert Edit: A Perifériáról a centrum (egy projekt megvalósulásának esetlegességei)

 

 

A szerzők rezüméi

 

Vissza a nyitólapra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Honlapunk felsőoktatási segédanyag, mely a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Tudomány az oktatásban” Szakalapítvány, a Pécsi Tudományegyetem Rektora, Pécs Város Kulturális Bizottsága, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja, és a Bolyai János Kutatói ösztöndíj által nyújtott támogatásokkal jöhetett csak létre. Segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.