Határtalan vagy mederbe terelt irodalomtörténet? (V. Gilbert Edit)

 

An Owerfloving or Controlled Stream of Discussion? (Edit V. Gilbert)

 

 Перехитрить центр (Эдит В. Гильберт)

Я русистка

Тождественность иного мира - о шансе теофании в литературе

 

 

 

A másvilág tettenérése avagy az irodalmi teofánia esélyei (V. Gilbert Edit)

 

 

Slovenske poti s periferije proti centru (Orsolya Gállos)

Slovene Ways from the Periphery to the Centre

 

Szlovén zarándokok misztikus utazása (Gállos Orsolya)

 

 

 

Reiseführer aus dem Niemandsland - Eine kurze Reise um einige Probleme der deutschen Gegenwartsliteratur (Erika Hammer)

Putopisi iz ničije zemlje

Kratko putovanje oko nekih pitanja njemačke književnosti

 

Útikönyvek senkiföldjéről - Rövid utazás a mai német irodalom néhány kérdése körül (Hammer Erika)

 

 

 

En quoi consiste le caractère spécifique des écrivains féminins polonais (P/C 1) (Jolanta Jastrzębska)

Quelques remarques comparatives sur la littérature hongroise et polonaise (P/C 3)

Inność współczesnych pisarek polskich (P/C 1)

Literatura polska i węgierska - parę uwag komparatystycznych (P/C 3)

 

A magyar és lengyel irodalom - egymás tükrében (Jolanta Jastrzębska)

 

 

 

La literatura española durante la época de Franco y la diversidad de la(s) identidad(es) tanto en la Periferia como en el Centro (Zoltán Kiss Tamás) španielska literatúra v období Francovej diktatúry a vrsetevnatost' identity na Periférii a v Centre

 

Evilág-képzetek a spanyolfalon innen és túl (Kiss Tamás Zoltán)

 

 

 

Mandalic Expansion of the Centre in the Poetry of Gennady Aygi: Boundless-ness of the Self and Cosmification of the Poem (Anita Klujber)

About the Polilogic View of Literature

About Mysticism

 

Mandaliczny rozwój centrum w poezji Gennadija Ajgiego: bezgranicznośč jaźni i kosmifikacja wiersza

O polilogicznym spojrzeniu literatury

O mistycyzmie

 

Gondolatok a misztikáról (Klujber Anita)

 

 

 

 

„Twice Born” Fiction - Variations on Reincarnation (Margit Köves)

Ponovo rođena” književnost - Inadice reinkarnacije

 

Változatok a reinkarnációra (Köves Margit)

 

 

 

Characteristics of Dramatic Publicity in the East Central European Grotesque after 1956 (Péter P. Müller)

New Millennial Plays and Dramatic Techniques on the European Horizon

Domesticating a Theatre of Cruelty: The Plays of Martin McDonagh on the Hungarian Stage

Cechy jawności dramatu w grotesce Europy środkowo-Wschodniej po 1956 roku

Sztuki teatralne nowego milenium i techniki dramaturgiczne na europejskim horyzoncie

Domestykacja teatru okrucieństwa: sztuki Martina McDonagha na węgierskiej scenie teatralnej

 

Egy kegyetlen színház domesztikálása - Martin McDonagh drámái Magyarországon

(P. Müller Péter)

 

 

 

Mitogeograficzne konstrukcje w literaturze polskiej

Streszczenie (Lajos Pálfalvi)

 

Mythogeographical Constructions in Polish Literature - A Summary

 

Kis orientalizmus (Pálfalvi Lajos)

 

 

 

Voices from the American Frontier (Gabriella Vöő)

Hlasy z amerického pohraničí

 

A „jelöletlen ösvény”: túlvilág-képzetek a kortárs amerikai indián regényben

(Vöő Gabriella)

 

 

 

Paragraphesis - A jelen túli és a jelenen túli narratív diskurzusai (Zsélyi Ferenc)

 

 

 

A világ rajzolt képkockákon: az élet és halál, ahogy Neil Gaiman látja (Veres Attila)

 

 

 

A keleti miszticizmus átélhetősége a nyugati ember számára - mantrainkantációk tükrében (Rácz Géza)

 

 

 

Spirituális aktus, avagy indiai irodalmi művek fordítása (Kungl Janka - Andrássy Csongor)

Az alkotás fordítása és a fordítás alkotása

A fordító észrevételei

 

 

 

Minden elmúlt. Minden rendben van? - (Gondolatok Ulickaja Médeájáról)

(Jenei László)

 

 

 

Utazás más dimenziókba. - Venyegyikt Jerofejev, Tatyjana Tolsztaja és Ljudmila Ulickaja műveiről (Regéczi Ildikó)

 

 

 

„Az igazság a halál oldalán áll” - Ljudmila Ulickaja halálszimbolikájának világirodalmi beágyazódása (Balikó Helga)

 

 

 

A Thomas Mann-Coelho-Ulickaja-háromszög - Az elhangzott előadás szerkesztett, újragondolt, átírt változata (Molnár F. Tamás)

 

 

 

Az újlatin irodalom finom mágiája (Pasku Györgyi)

 

 

 

A mágikus realista anekdota - (A mágikus realizmus és a magyar elbeszélői hagyomány találkozása - A mágikus realizmus kronotopikus jellege)

(Papp Ágnes Klára)

 

 

 

Budáról a tenger mélyére - A későmodern és a posztmodern közötti átvezetés különös tekintettel a transzcendenciára (Ottlik Géza: Buda vs Kamarás István: Ipiapi atya) (Korda Eszter)

 

 

 

Mitologikus ki-behúzós - Sziveri János: Orfikus napi teendők (Técsy Edit)

 

 

 

Dicsérem Pannóniát (Pongrácz Éva Zsuzsanna)

                                                                                

A szerzők rezüméi              

 

Vissza a nyitólapra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadványunk felsőoktatási segédanyag, mely A Pécs / Sopiane Örökség Kht,a Pro Renovanda Cultura Hungariae AlapítványKlebelsberg Kunó Emlékére” Szakalapítványa,valamint A Pécs2010 Programtanács „Európa Kulturális Fővárosa - 2010” cím elérésére kiírt pályázatán megítélt Nívódíj segítségével, a kiadványhoz kötődő konferencia pedig a Pécsi Tudományegyetem Rektora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, a magyar szakos levelező képzés és a Liber-Arte Alapítvány által nyújtott támogatásokkal jöhetett csak létre. Segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.