V. Gilbert Edit

Magyar-oroszosként végeztem Szegeden 1986-ban, s azon nyomban kipróbálhattam - egymás után, de fedésben azóta is - mindkét szakomat, immár Pécsett az akkoriban indult egyetemi képzésben. A Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéken az említett kettőn kívül más irodalmakat is taníthatok; ritkán múlik el félév anélkül, hogy ne csempészném be Th. Mannt, Hessét, Saramagót, Ecót valamelyik kurzusom anyagába. Könyvet A Mester és Margaritáról írtam.

Korábban mindenről az ikon és a pravoszlávia jutott eszembe, most már inkább műfaji, poétikai sajátosságok, narrátori pozíciók - véltem még az előző bejelentkezésben is. Az utóbbi időszakban a befogadói magatartás, a laikus olvasás, a biblioterápia foglalkoztat, valamint Ljudmila Ulickaja regényeit fordítom és kommentálom. 

 

A matrjoskákon nincs is mit magyarázni: kommersz, groteszk és bájos emblémái az orosz kultúrának, s különösen jól jön most, hogy egymásba rakhatók, ahogyan a mi írásaink is ezekben a kötetekben...

 

Раньше мне по любому поводу вспоминались иконы и православие, а сейчас - скорее жанровое, поэтическое своеобразие, нарраторские позиции, - писала я еще и в предыдущий раз. Сегодня меня интересует роль рецепции, чтение непосвященных, библиотерапия.

Отдельной книгой до сего времени была издана моя книга о «Мастере и Маргарите». В последнее время я перевожу и комментирую романы Людмилы Улицкой, которую считаю своим большим открытием.

К матрёшкам не приходится давать пояснений:  коммерческие, гротескные и милые эмблемы русской культуры; и  особенно хорошо подходит сейчас то, что они вставляются одна в другую, как и наши тексты в этих томах ...

V. Gilbert Edit: Túljárni a központ eszén

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

V. Gilbert Edit: Oroszos vagyok

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

V. Gilbert Edit: Határtalan vagy mederbe terelt irodalomtörténet?

Edit V. Gilbert: An Owerfloving or Controlled Stream of Discussion?  

 Эдит В. Гильберт: Перехитрить центр

Я русистка

Тождественность иного мира - о шансе теофании в литературе

V. Gilbert Edit: A másvilág tettenérése avagy az irodalmi teofánia esélyei

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Vöő Gabriella

Szakmai élettörténetem három egyetemhez kötődik: a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem magyar-angol szakán szereztem diplomát 1985-ben; posztgraduális tanulmányaimat a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végeztem, illetve 1995 óta a Pécsi Tudományegyetem oktatója vagyok. Szakterületem a 19. és 20. századi amerikai irodalom. Emblémám egy álomfogót ábrázol, az indián tárgyi kultúra közismert és kedvelt darabját. Eredeti rendeltetése szerint a rossz álmokat kell elcsípnie, mielőtt azok az alvó gyerekek fejébe kúsznának. Az álomfogó tollacskái számomra olyanok, mint az etnikai, „faji” és kulturális különbségek megkerülhetetlen, ravasz és sokszor tréfás csapdája, amelyen a rólunk és világunkról alkotott fikciók átverekszik magukat. Ha próbatételük sikerül, eljut hozzánk egy irodalmi mű, amelyet értünk és kedvelünk.

Az irodalom, amelyről írok, őshonos amerikaiaké, azaz indiánoké, akik megrögzött határátlépők.

 

I teach American literature at the Department of English Literatures and Cultures at the University of Pécs. My emblem is a dream catcher, as my favorite professional pastime is reading (and writing about) Native American literature.

Vöő Gabriella : Hangok a határvidékrõl: azonosságtudat és kifejezésmód az indián, mexikói amerikai és ázsiai amerikai prózában

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

Vöő Gabriella : Nyugati utazás, avagy a tréfacsinálók történetei: az amerikai író és a hely szelleme

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet) 

 

Gabriella Vöő: Voices from the American Frontier  

Hlasy z amerického pohraničí

 

Vöő Gabriella: A „jelöletlen ösvény”: túlvilág-képzetek a kortárs amerikai indián regényben

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Pálfalvi Lajos

Schulz tán legtöbbet idézett művében, a Könyvek Könyvében szerepel a morvaországi Karlovicében született, földig érő hajú Csillag Anna. Csodás elixírével, mint „az emberi szőrzet apostola”, az egész emberiséget szeretné boldoggá tenni.

A „kelet-galíciai” mágust választottam az elmúlt évtizedek lengyel irodalmában mitizált tájakon tett utazás patrónusául. Krakkóból indultunk kelet felé, de még nem jutottunk túl Galícián. Ha folytatjuk az utazást, végigjárjuk a fehérorosz, litván, mazuri-porosz, tengermelléki és wielkopolskai vidékeket, Szilézián keresztül visszatérhetünk Krakkóba – messze elkerülve Varsót, a centrum hűlt helyét.

 

Pracuję na Katedrze Polonistyki Katolickiego Uniwersytetu im. P. Pázmánya. Najlepiej czuję się w roli tłumacza i komentatora literatury polskiej. Jako uczestnik tego projektu zajmuję się problematyką regionalizmu i mitografii w polskiej prozie ostatnich lat.

Pálfalvi Lajos: Mitogeográfiai képzõdmények a lengyel irodalomban

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Pálfalvi Lajos: Mitogeográfiai képződmények a lengyel irodalomban 2.

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

Lajos Pálfalvi: Mitogeograficzne konstrukcje w literaturze polskiej

Streszczenie  

 

Mythogeographical Constructions in Polish Literature - A Summary

 

Pálfalvi Lajos: Kis orientalizmus 

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Jolanta Jastrzebska

Varsó városát régtől fogva szirének, sellők védelmezik. Ott láthatjuk őket a régi pecséteken, kis szobrokon. Az ábrázolás változása sok mindent elárul a város számára végzetes 20. századról, Varsó lerombolásáról és újjáépítéséről. A Visztula partján felállított jókora syrenka-szobor, ez a felfegyverzett szex-szimbólum már nem a varsóiak pajzán fantáziáját tükrözi, hanem honvédő elszántságukat testesíti meg. Sziréntől merőben szokatlan módon legfőbb célja az ellenség elrettentése, ezért van szüksége nehéz fegyverzetre.

A lengyel női irodalommal foglalkozó (1.kötetbeli) tanulmányomhoz méltó jelképnek találtam a varsói sellőt.  Mostani, magyar-lengyel komparatisztikai megjegyzéseim némileg kihívó hangvétele és alapállása szintén nem áll távol a Harcoló Sellő alakjától és szellemétől.

 

Syrenka Warszawska jest od wieków symbolem Warszawy, została uwieczniona na starych pieczęciach i sztychach. Najnowszy jej wariant, z tarczą i mieczem, nawiązuje do historii Warszawy z okresu Drugiej Wojny Światowej, symbolizuje stolicę walczącą, zburzoną, a następnie odbudowaną. Pomnik Syrenki wzniesiony na brzegu Wisły wyraża kobiecą nieugiętoŚć i optymizm, jest przykładem dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Jako warszawianka  czuję się z tym symbolem szczególnie związana. Postać Syrenki Walczącej ma w sobie coŚ wyzywającego, taki też jest ton moich komparatystycznych uwag o literaturze polskiej i węgierskiej.

 

Jolanta Jastrzębska: A mai lengyel írónõk mássága

 (In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

Jolanta Jastrzębska: En quoi consiste le caractère spécifique des écrivains féminins polonais (P/C 1)

Quelques remarques comparatives sur la littérature hongroise et polonaise (P/C 3)

InnoŚć współczesnych pisarek polskich (P/C 1)

Literatura polska i węgierska - parę uwag komparatystycznych (P/C 3)

 

Jolanta Jastrzębska: A magyar és lengyel irodalom - egymás tükrében 

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Köves Margit

A Szlavisztika- Finnugrisztika Tanszéken, Indiában, a Delhi Egyetemen tanítok. Életem is a két fővároshoz, Budapesthez és Delhihez kötődik. Elsősorban India magyar fogadtatása és az irodalomelmélet érdekel, így a poszt-koloniális elmélet is, amit Indiában személyes szenvedély hat át: az Angliához fűződő ambivalens viszony. Logom egy fotomontázs: Amrita Shergil indiai festőt ábrázolja varázslóként, üveggömb előtt ülve art deco stílusú műtermében (Vivan Sundaram „Re-take of Amrita” /2001/ című kiállításából). Shergil édesanyja magyar volt s ő is hosszú időt töltött Magyarországon, sokrétű személyisége számos hagyományt ötvözött. Ő a mintája Salman Rushdie  Aurorájának A Mór utolsó sóhajában, amivel több más regény mellett „A perifériáról a centrum” második kötetében foglalkoztam. A harmadikban a mítosszal és mágiával folytatom Arun Joshi Billy Biswas különös esetében és Amitav Ghosh Kalkutta kromoszómájában.

 

I am teaching in the Department of Slavonic – and Finno-Ugrian Studies, in the University of Delhi. Budapest and Delhi are also the two cities I have been intimately involved with. I am first of all interested in the reception of India in Hungary and literary theory.  Indian literature went through exciting changes in the last decades and Arun Joshi, Salman Rushdie and Amitav Ghosh whose novels I discuss in the two collections of ”Centre versus Periphery” are among my favourites.    

Köves Margit: "Újra született" irodalom

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet) 

 

Margit Köves: ”Twice Born” Fiction - Variations on Reincarnation 

”Ponovo rođena” književnost - Inadice reinkarnacije

Köves Margit: Változatok a reinkarnációra 

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


P. Müller Péter
 

Számok: 1956 (születtem), 1982 (elvegyültem, azóta a pécsi irodalom tanszéken tanítok), 1999-2004 (kiváltam, igazgattam a színházi intézetet); a szamárlétra grádicsai: 1986 (kisdoktori), 1995 (kandidátusi), 2003 (habilitáció); számok még: 1990-91 és 1993-94 (vendégtanárkodás az USÁ-ban), 1998-2001 (Széchenyi-ösztöndíj), 4 (könyv), 150 (tanulmány, kritika), 2 gyermek, 1 alom.PRIVATE

Címek: PTE BTK Modern Irodalomtörténet és Irodalomelmélet Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.; pmul@btk.pte.hu

Cikkem ez alkalommal: egy kortárs angol-ír drámaíró, Martin McDonagh drámáinak magyarországi fogadtatása.

Képem: a szék (a néző helye; a színpadi kellék; a kutatás segédeszköze; a vendéglátás gesztusa; a centrum és a periféria viszonylagosságának kifejezője).

Nevem: P. Müller Péter

Péter P. Müller is Professor and Chair at the University of Pécs in the Department of Modern Literature and Literary Theory where he has taught since 1982. He has done research mostly on modern drama, theory of theatre, and literary reception. He has published four and edited seven books so far.

P. Müller Péter: A drámai nyilvánosság sajátosságai az 1956 utáni kelet-közép-európai groteszkben

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

P. Müller Péter: Új ezredvégi drámák és dramaturgiák az európai horizonton

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

Péter P. Müller: Characteristics of Dramatic Publicity in the East Central European Grotesque after 1956 

New Millennial Plays and Dramatic Techniques on the European Horizon

Domesticating a Theatre of Cruelty: The Plays of Martin McDonagh on the Hungarian Stage

Cechy jawnoŚci dramatu w grotesce Europy Środkowo-Wschodniej po 1956 roku

Sztuki teatralne nowego milenium i techniki dramaturgiczne na europejskim horyzoncie

Domestykacja teatru okrucieństwa: sztuki Martina McDonagha na węgierskiej scenie teatralnej

 

P. Müller Péter: Egy kegyetlen színház domesztikálása - Martin McDonagh drámái Magyarországon

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Fried Ilona

Olasz, angol szakon végeztem, egyetemi doktori és kandidátusi disszertációm Pirandellóról, az olasz színházról és drámaesztétikai kérdésekről írtam, hasonlóképpen számos publikációm is ezekkel a területekkel foglalkozott. Az utóbbi másfél évtizedben sokat oktattam és kutattam XX. századi olasz irodalmat, a modernitás kérdéseit, illetve a kortárs olasz prózát. Jelenleg az ELTE BTK Főiskolai Olasz tanszékének tanszékvezető tanára vagyok. Eddigi legfontosabb munkámnak a 2001-ben megjelent Emlékek városa - Fiume című kultúrtörténeti könyvemet tartom, evvel habilitáltam. Logóm Amedeo Modigliani önarcképe. Szomorúan szép, modern, de mégis klasszikus festészete úgy érzem, nem csak hozzám áll közel, hanem a legkülönbözőbb ízlésű és érdeklődésű emberek között lehet összekötőkapocs.

Fried Ilona: Séta az olasz próza erdejében

(in: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Fried Ilona: A séta folytatása

(in: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Kurdi Mária

A Pécsi Tudományegyetem Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszékén tanítok. Fő kutatási területem a modern és a kortársi angol nyelvű ír irodalom és azon belül a dráma. Kandidátusi munkámat 1993-ban védtem meg, a kortárs ír dárma nemzeti kérdéseket ábrázoló statégiáit tárgyalja. Nőírókról alig írtam a később könyv alakban is kiadott disszertációban, mert számuk és jelentőségük éppen csak akkoriban kezdett igazán növekedni, amikor a kéziratot lezártam. "Az ex- centrikus tapasztalat középpontba állítása kortársi ír drámaírónők műveiben" című dolgozat az általam korábban némileg okkal, vagy csak a centrum túlértékelése miatt elhanyagolt területet vizsgálja, és egyben újabb szempontokat érvényesít. Emblémám az Európa szélén fekvő Írország egyik legszebb színházának, a belfasti operaháznak egy részlete, ahol nagyon szeretnék már végre előadást látni.

Kurdi Mária: A modern angol nyelvű dráma kialakulása a centrum-periféria viszonyában

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet) 

 

Kurdi Mária: Az ex-centrikus tapasztalat középpontba állítása kortársi ír drámaírónők műveiben

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


M. Sándorfi Edinának hívnak és a Pécsi Egyetem Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén dolgozom tanársegédként. Disszertációmat a Mimetikus képiség, tapasztalás és performativitás esztétikája Goethe, Fontane és Rilke műveiben címmel védtem meg a Thomka Beáta által vezetett doktori iskolában. Közös projektünk lehetőséget nyújtott arra, hogy a centrum-periféria modellt a lehető legtágabban értelmezve, a Másik, a határlét nyelviségét vizsgáljam a 20. század osztrák irodalmában: a nőiség létnyelvét, amely falakba ütközik, falrésekbe szorulva, hangját és identitását veszítve, de paradox módon a maszkulin nyelv-testbe íródva létezik. A határ megrajzolása - szemben a centrum tisztaságával - mindenkor dinamikus, mozgásban levő aktus-láncolat, amely elrejtve rajzolja ki újra meg újra a lét profilját. Ugyanígy tesz a nő-írás paradox mód néma gyakorlata az ÍRÁS maszkjában. Az emblémaként választott kép a lehunyt szemű női fej a kezében tartott maszkkal kedves emlékem, amely egy német filozófus ismerősömmel a Másság nyelvéről, a Másik etikájáról folytatott levélváltásunk materiális hozadéka.

M. Sándorfi Edina: Hang-falak, rések, határok, ének

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

M. Sándorfi Edina: Kultúrák a határon avagy két (író)nő  "harmadik típusú" találkozása

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Varga Zoltán

1970 október 14-én születettem Debrecenben. A Pécsi Tudományegyetemen, a Párizsi VIII Egyetemen, az Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales-on tanultam irodalmat. 2004-ben szereztem doktori címet, disszertációmat Önéletrajzi töredék,

talált szöveg, illetéktelen olvasó - műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján címmel az önéletrajzi műfajok és modernség irodalmának összefüggéseiről írtam. 1996 óta oktatok a Pécsi Egyetem Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén egyetemi tanársegédként, 2004 óta egyetemi adjunktusként. Társszerkesztője voltam a Helikon 2002/3 Autobiográfia-kutatás számának, szerkesztője az önéletírás nemzetközi szakértője, Philippe Lejeune munkásságából készült, 2003-ban megjelent magyar nyelvű válogatásnak. A Palackszárító(vagy Sündisznó) egyike Marcel Duchamp híres ready-made-jeinek, s talán legtisztábban (kevésbé provokatív, mint a Forrás vagy az L.H.O.O.Q., s minden rásegítés, pl. cím vagy kisebb átalakítás nélkül fejti ki hatását) veti fel a műalkotás kontextualizáltságának és transzcendenciájának problémáját. Egy akármilyen tárgyi tulajdonságokkal rendelkező dolog műalkotássá válása, ennek közösségi elismerése a szerzői intenció, a befogadói érzékenység, a hagyománytörténeti tudatosság összjátékának, a művészet történetére és elméletére, a művészetre mint kulturális, társadalmi dimenziókkal rendelkező jelentésképző rendszerre történő reflexiónak produktuma. Ezért választottam emblémául a Palackszárítót Perec talált szövegeinek elemzéséhez.

 

Z. Varga Zoltán: A mindennapok poézise: emlékezés, tér és humor Georges Perec néhány írásában

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Parrag Judit vagyok, a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója. Szakterületem a fekete-afrikai irodalom és a vonatkozó irodalomelméleti irányzatok, főként a posztkoloniális irodalomkritika (kritikája). Jelenlegi kutatásaim orientációja: hagyományok és identitások megjelenése és konstituáló szerepe a koloniális és posztkoloniális szövegekben; az európai város és az afrikai piac oppozíciós párosának mint elemzési szempontnak érvényesítése, ehhez kapcsolódóan a tér- és időszerkezetek vizsgálata az előbb említett szövegekben. A szívemhez legközelebb a nigériai Wole Soyinka és a dél-afrikai Nadine Gordimer áll, talán emberi és az emberért kiáltó etikai attitűdjük miatt. Távolabbi célom az irodalmi afrikanisztika alapköveinek és lehetséges tudományos igényű beszédmódjának megfogalmazása.

Parrag Judit: Egy másfajta periféria. A dél-afrikai angol nyelvű regényirodalom

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Parrag Judit: Nobel-díj 2003: mikor a fénycsóva Afrikára esik

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

Benyovszky Krisztián

1998-ben végeztem a nyitrai Konstantin Egyetem magyar-szlovák szakán, ugyanezen évtől vagyok a magyar tanszék oktatója. Elsősorban irodalomelmélettel, stilisztikával és 20. századi magyar irodalommal foglalkozom. PhD-dolgozatomat az egyetem Szlovák Irodalom Tanszékén írom, František Miko stíluselmléletéből. Magyarul és szlovákul egyaránt publikálok, alkalamanként fordítok is szlovák és cseh nyelvből. Alapító tagja, s jelenleg elnöke vagyok a (nemcsak) felvidéki fiatal irodalumkutatókat tömörítő Sambucus Irodalomtudományi Társaságnak. Első közös tanulmánykötetünket (KOR/SZAK/HATÁROK. Kalligram 2002) Keserű Józseffel közösen szerkesztettem. Eddig két tanulmánykötetem jelent meg, mindkettő a Kalligram Kiadónál: Rácsmustra. Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig (2001); A jelek szerint. A detektívtörténet és közép-európai emléknyomai. (2003).

Azért döntöttem a kisvakond-embléma mellett, mivel egy - akkor még csehszlovák - mesefilm szereplőjéről van szó, aki ráaadásul egy jellegzetes habitus megszemélyesítője is. Ahogy halmocskája tetejéről széttekint a nagyvilágra - ebben valahogy saját helyzetemre/helyzetünkre ismertem rá. A figurával arra is utalni kívántam, hogy nem kizárt, "polilógusunkban” nyitok majd a cseh irodalom felé is.

Benyovszky Krisztián: Hangjáték

Homíliák Gilbert Edit Túljárni a központ eszén című orosz irodalomtörténeti víziójához

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Benyovszky Krisztián: A kortárs cseh írónők mássága (?)

IRÁNYVÁLTÁS: OKOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Csányi Erzsébet

 

A Tisza-parton, Adán születtem 1956. február 12-én. Iskoláim és munkahelyem az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékéhez köt. Kutatási témaköröm az összehasonlító irodalomtudomány, s azon belül elsősorban a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatok a vajdasági irodalmi régió szemszögéből. Publikációim: három tanulmánykötet, számos tanulmány, esszé. Emblémámon a tiszavirág lárvája látható, de ezzel azért nem egy melodramatikus sorstragédiára szeretnék utalni. A kicsiség és rövidség ellenére benne van a tiszavirág egy napjában a tökéletes teljesség is. Kerek, hiba nélküli.

De ami a fő, a vízi életre emlékeztet, ami számomra a világgal-természettel való lényegi együttélés előfeltétele. Ezt a lényegiséget ragadják meg elemi és csodálatos eszközeikkel szerzőim is.

Csányi Erzsébet: Irodalmi árterületek. Kiš, Esterházy, Tolnai - a századközép szerb és magyar regényei komparatív vetületben  

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Csányi Erzsébet: Régiók létesítése. Tolnai Ottó Tomaž Šalamuna

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Horváth Miléna vagyok, a PTE Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszékének adjunktusa, 20. századi francia irodalmat, irodalomelméletet és frankofón irodalmat tanítok. PhD disszertációmat 2002-ben védtem meg a bordeaux-i Michel de Montaigne Egyetemen. Kutatásaim a frankofón irodalmakat és különösen a Maghreb frankofón irodalmát érintik, ezen a területen több cikket publikáltam nemzetközi folyóiratokban (Présence francophone, USA).

Az embléma a Maghreb egyik gyakran alkalmazott díszítési formáját, egy mozaikrészletet ábrázol.

 

Horváth Miléna: A frankofón irodalom centrum és periféria között: a 'köztiség' megjelenési formái Assia Djebar műveiben

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 


Gátai Zoltán

Mindig ragaszkodó voltam: személy(ek)hez, helyhez, kultúrához; s most is ugyanígy van. A glagolita írásból vett két betű stilizált formája is ezt jelöli. Ragaszkodás ez az íráshoz (mint létformához s  önkifejezéshez), a múlthoz, s a (még meglevő) határokat  túllépő - megszüntető  kultúrá(k?)hoz. Kötődéseim irodalmi olvasmány-, és fordításélményeken, színházi próbálkozásokon s közvetlen emberi értékeken alapuló kapcsolatokon nyugszanak. S ezek néha merész kalandokra invitálnak...

 

Gátai Zoltán:A horvát irodalom /olvasás/mezsgyéin- egy közép-európai kisebbségi olvasat lehetséges módjai.

 (In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Gátai Zoltán: A 90-es évek

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 


Kiss Tamás Zoltán

Spanyol-német szakos bölcsészdiplomámat 1987-ben vettem át az ELTÉ-n. Bölcsészdoktori dolgozatomat Lope de Vega autográf drámaszövegeinek elméleti kérdéseiről írtam. Pécsett tanítok; oktatási és kutatási területeim az európai spanyol irodalom története, a spanyol irodalom recepciója Magyarországon valamint egy csipet irodalomelmélet. A PC 1. kötetében a centrum/periféria kategóriapár illetve a(z) (ön)cenzúra működésmódjának kognitív megközelítése mellett meglehetősen hagyományos, a hatástörténeti mozzanatot csak érintőlegesen alkalmazó, rövid irodalomtörténeti összegzést adtam a spanyol irodalom 1936 és 1975 közötti történetéről. A PC 2. kötetében a spanyol, illetve spanyol-amerikai tematikától némiképp elszakadva az irodalom, az identitás és a hatalom (politika) egymással dinamikus, térben és időben folyton változó viszonyrendszerét elemezgetve írtam világirodalomról, s - az európai és az amerikai spanyol mellett - a Kárpát-medence magyar nyelvű literatúrájáról is. A jelen kötetbe ennek folytatásaként az irodalmaknak a politikai átmenetek és rendszerváltások utáni új szerepfelfogását taglalom. Bővebben kitérek arra a sajátosságra, amely a spanyol irodalom polgárháború utáni realizmusigényében, illetve - ellenreakcióként - ennek elutasításában jelentkezik.

 

Tamás Zoltán Kiss. Licenciado en filología hispánica y alemana de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, curso académico 1981-1987. Entre 1987 y 1993 bibliotecario del Servicio al Lector de la Biblioteca Nacional Széchényi de Hungría. De 1993 a 1995 profesor adjunto de literatura en el Departamento de Español de la Universidad Janus Pannonius de Pécs. Profesor titular desde 1996. Tesis de doctorado: La estética de la acotación dramática: El Príncipe despeñado de Lope de Vega (ELTE, Budapest, 1995). Docencia y áreas de interés: historia de la literatura española peninsular, historia de la recepción de la literatura española en Hungría, teoría de la literatura.

Kiss Tamás Zoltán: A Pvs C a 20. század középső szakaszának (1936-1975) spanyol irodalmában

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Kiss Tamás Zoltán: Irodalom, nyelv és az identitás(ok) összetettsége a Periférián és a Centrumban egyaránt

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

Zoltán Kiss Tamás: La literatura española durante la época de Franco y la diversidad de la(s) identidad(es) tanto en la Periferia como en el Centro

španielska literatúra v období Francovej diktatúry a vrsetevnatost' identity na Periférii a v Centre

 

Kiss Tamás Zoltán: Evilág-képzetek a spanyolfalon innen és túl  

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Hammer Erika

Hammer Erika vagyok, a (J)PTE-n végeztem német-történelem szakon. Jelenleg a Német Nyelvű Irodalmak Tanszékén dolgozom ugyanitt. Disszertációmat a PTE Irodalomtudomány doktori iskolájában védtem meg, Sprachkrise und poetologische Reflexionen bei Hermann Burger [Nyelvi válság és poetológiai reflexiók Hermann Burger prózájában] címmel. Egy svájci szerzővel foglalkoztam, de a középpontban nem ez, hanem inkább elméleti kérdések, a nyelv és a medialitás problematikája áll. Óráimat főként a 18. és a 20. század irodalmából tartom. Nagy kedvencem az úgynevezett Goethe-kor, az ebben az időszakban zajlott filozófiai, esztétikai útkeresés. Itt tapasztalható az a momentum is, hogy kelet felé fordul az

érdeklődés, de a 'más', az orientális kultúra iránt tanúsított szimpátia kéz a kézben halad a saját (nemzeti) kultúra és költészet kereteinek lefektetésével. Itt artikulálódik az is, hogy a 'másik' látásmódja új összefüggéseket tárhat fel számunkra, és hogy ez a 'más' gondolkodásunk organikus részévé válhat. Ennek az elképzelésnek egyik megjelenítője számomra az arabeszk, amelyet azért is választottam emblémámul, mert mindemellett eszünkbe juttatja a kimondhatatlant, amire maga az irodalom is utal.

 

Mein Diplom habe ich an der Universität Pécs in den Fächern Germanistik und Geschichte erworben, und arbeite auch zurzeit hier am Lehrstuhl für deutschsprachige Literatur. Meine Dissertation habe ich am Promotionskolleg „Literaturwissenschaft” an derselben Universität mit dem Titel Sprachkrise und poetologische Reflexionen bei Hermann Burger verteidigt. Ich habe mich also mit einem Schweizer Schriftsteller beschäftigt, aber im Mittelpunkt der Studie steht nicht dieser Aspekt, sondern die Problematik der Sprache und der Medialität. Meine Lehrveranstaltungen halte ich über die Literatur des 18. und des 20. Jahrhunderts. Zu meinen großen Lieblingen gehört die sog. Goethezeit, die philosophischen, ästhetischen Orientierungsversuche. Hier ist auch der Moment festzumachen, als sich das Interesse dem Osten zuwendet, die Sympathie gegenüber der orientalischen Kultur läuft dennoch mit der Suche nach dem Eigenen, nach der nationalen Kultur Hand in Hand. Hier artikuliert sich auch das Bewusstsein, dass die Sichtweise des 'Anderen' neue Zusammenhänge aufschlüsset, und dass dieses 'Andere' zum organischen Teil unseres Denkens werden kann. Eine Erscheinungsform dieser Idee ist für mich die Arabeske, die uns darüber hinaus auch auf das Unsagbare erinnert, worauf ja auch die Literatur hinweist. Wegen dieses Gedankens habe ich die Arabeske zum Sinnbild gewählt.

 

Erika Hammer: Reiseführer aus dem Niemandsland - Eine kurze Reise um einige Probleme der deutschen Gegenwartsliteratur 

Putopisi iz ničije zemlje

Kratko putovanje oko nekih pitanja njemačke književnosti

 

Hammer Erika: Útikönyvek senkiföldjéről - Rövid utazás a mai német irodalom néhány kérdése körül

 (In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Gállos Orsolya

Miért a szlovénok?

 

A válasz egyszerű. Anyám ott született. Gyermekkorom zöld idillje, szénaillata Szlovénia. Ezért kezdtem fordítani 1973-ban. Azóta állandó programom a szlovénozás: részt vettem kitűnő költők magyarra fordításában, mint a klasszikus France Prešeren és a kortárs Tomaž šalamun, Boris A. Novak és Aleš Debeljak. Húsz éve fordítom a dráma- és prózaíró Drago Jančar, az egyik legismertebb szerző műveit, vagy a prózaíró Lojze Kovačičot, akit talán felfedez a világ is, hogy huszadik századi önmagára ismerjen.

Valamennyien a periférián való lét tudatában szólalnak meg, figyelnek távoli központokra, kelnek vándorútra vagy zarándoklatra, mint Jančar peregrinusai. Az örök szlovén elvágyódás jegyében szállnak hajóra távoli kikötők felé, vagy rekednek örökre szűk alpesi völgyeikben. Kulcsszavuk az „elvágyódás”, gyakori jelzőik a „szűk” és a „tágas”. Különös találkozási pontján élnek Európának, ott, ahol egymásba érnek az Alpok és a Mediterráneum, a Balkán és Pannónia.

A hársfalevél idegenforgalmi emblémából vált 1985 táján az önálló Szlovénia jelképévé.

 

Zakaj prav Slovenci?

 

Odgovor je enostaven. Moja mati se je rodila tam. Slovenija je zelena idila mojega otroštva. Zaradi tega sem začela prevajati 1973-ga. Od tedaj je slovenščina moj stalni program: sodelovala sem v pretolmačenju odličnih pesnikov, kot klasik France Prešeren in sodobnik Tomaž šalamun, Boris A. Novak ter Aleš Debeljak. Dvajset let prevajam dela dramatika in prozaika Draga Jančarja, enega od najbolj znanih avtorjev te literature, ali prozaika Lojze Kovačiča, kogar morda si bo odkril tudi široki svet, da bi se spoznal svoj obraz, svoje dvajseto stoletje v njegovih delih.

Vsi ti avtorji pišejo z zavestjo periferije, ozirajo na daljnje centre, se napotijo k daljnjim ciljem  ali gredo na božjo pot, kakor Jančarjevi romarji. V znamenju večnega slovenskega hrpenenja stopijo na ladje k daljnim pristanščam, ali ostanejo v svojih ozkih alpskih dolinah. Njihova  ključna beseda je „hrepenenje”, pogostni prilastki so „ozek” in „sirok”. živijo na posebnem križišču Evrope, tam, kjer se srečujejo Alpe in  Mediteran, Balkan in Panonija.

Gállos Orsolya: Egy közép- európai és egy balkáni birodalom peremén

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Mitja čander: Koronatanúk (Kronske prièe). Kísérlet a kilencvenes évek fiatal szlovén prózájának bemutatására. (Gállos Orsolya fordítása)

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Gállos Orsolya: A Költözködések és a Jövevények írója

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

Orsolya Gállos: Slovenske poti s periferije proti centru  

Slovene Ways from the Periphery to the Centre

Gállos Orsolya: Szlovén zarándokok misztikus utazása

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)


Klujber Anita

A jurta a hagyományos világtengely-szimbólumok közül talán legközvetlenebbül asszociálható a teremtés-középpont texturális-textuális (szövetszerű-szövegszerű) körülírásával, a mitologikus világszemlélet szövegvilágra való alkalmazhatóságával és az introspektív otthonkeresés-hazatalálás mitopoetikus témájával. Bármit írok, ezt a témát járom körül, közvetve-közvetlenül.  Balaton-melléki kisvárosból indultam, ahol ég- és földközeli élettapasztalatokat raktároztam el, mert ott a természetközelségből fakadó ős-tudást nem nyomta még el a technika zaja.  Majd a (J)PTE magyar-orosz-angol szakán csodálatos tanároktól és diáktársaktól kaptam kincset érő útravalót, amiből posztgraduális tanulmányaim során jócskán táplálkoztam Cambridge-ben. Ott szereztem M.  Phil. és Ph. D. diplomát összehasonlító irodalomból. Jelenleg az Essex-i Egyetemen tanítok, de a kör mindig bezárul, hiszen a gondolatok a mitikus gyökerekhez újból és újból hazavezetnek. 

From the traditional symbols of the world-axis, it is perhaps the yurt that can most directly be related to the literary-linguistic mimesis of mythic structures,  since the texture of the yurt (as seen on the chosen emblem: lattice structures and fragments of textiles making up an inhabitable whole) evokes associations with the textual nature of reality, which reminds us of the role of language in constructing experience. The yurt as an archetypal symbol can thus be likened to the textural-textual circumscription of the centre of creation, to the applicability of mythic thought within the world of texts and within the world as text, and to the mythopoetic themes of quest and homecoming. I have realised that whatever I write about literature is spiralling around this topic. I set off from a small town near lake Balaton, where I have been in contact with a natural wisdom that is rooted in a lifestyle of being close to nature. Then I studied Hungarian, Russian and English language and literature at the (Janus Pannonius) University of Pecs, and I will always be grateful for the intellectual and emotional gifts that I have received at Pecs from the most excellent teachers and most wonderful fellow students. These gifts have been nurturing me ever since. I have undertaken postgraduate research at the University of Cambridge, where I first obtained an M.Phil. degree in European Literature, then a Ph. D. in comparative literature. Currently I am teaching at the University of Essex, but I am not cut of from my native land: the magic circle always closes itself as my thoughts lead me back to the mythic roots over and over again.

Klujber Anita: A középpont mandalikus kiterjesztése Ajgi költészetében: a mély-én végtelenítése és  a vers kozmifikácója

(In: A perifériáról a centrum 1. kötet)

 

Klujber Anita : A polilogikus irodalomszemléletről

(In: A perifériáról a centrum 2. kötet)

 

Anita Klujber: Mandalic Expansion of the Centre in the Poetry of Gennady Aygi: Boundless-ness of the Self and Cosmification of the Poem  

About the Polilogic View of Literature

About Mysticism

 

Mandaliczny rozwój centrum w poezji Gennadija Ajgiego: bezgranicznoŚč jaźni i kosmifikacja wiersza

O polilogicznym spojrzeniu literatury

O mistycyzmie

 

Klujber Anita: Gondolatok a misztikáról 

(In: A perifériáról a centrum 3. kötet)

 

Tartalomjegyzék

 

Vissza a nyitólapra


 
 

Kiadványunk felsőoktatási segédanyag, mely A Pécs / Sopiane Örökség Kht,a Pro Renovanda Cultura Hungariae AlapítványKlebelsberg Kunó Emlékére” Szakalapítványa,valamint A Pécs2010 Programtanács „Európa Kulturális Fővárosa - 2010” cím elérésére kiírt pályázatán megítélt Nívódíj segítségével, a kiadványhoz kötődő konferencia pedig a Pécsi Tudományegyetem Rektora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Dékánja, a Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, a magyar szakos levelező képzés és a Liber-Arte Alapítvány által nyújtott támogatásokkal jöhetett csak létre. Segítségükért ezúton is köszönetet mondunk.